◄ Terug

lêzing 150 jier Frysk amateurtoaniel

Agenda MFC Burdaard 
 
 17 feb 2019 15:00
MFC Het Spectrum   |   Burdaard

Entree 5,00 euro (beste uw kaarten digitaal https://mgtickets.nl/v/756 )

 

Hast elk grutter Frysk doarp hat wol in eigen toanielferiening. Gauris spylje dy Fryske stikken. Yn Burdaard hawwe wy bygelyks Op, mar net út ‘e hichte.


De populariteit fan Frysk toaniel begûn oait mei optredens fan twa skriuwers yn boppesealen fan doarpskroegen en –hotels. Dat wiene Waling Dykstra (Holwert) en Tsjibbe Gearts van der Meulen (Burgum) mei har Frysk Winterjûnenocht.
Yn dizze lêzing wurdt weromsjoen op 150 jier Frysk amateurtoaniel. De titel giet werom op 1860. Doe spile in selskip út Hallum de earste Fryske foarstelling mei de titel Mâl út, mâl thús.

De lêzing wurdt hâlden troch Babs Gezelle Meerburg. Sy is learareoplieder Nederlânsk en Frysk oan NHL Stenden Hogeschool, Ljouwert.

 


Telefoon: 0519 332470
E-mail: info@mfcburdaard.nl
Adres : Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard
 

Kaart:


 

Alle datums:

  • 17 feb 2019

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

van 9.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag:
van 7.45 uur tot 14.00 uur

Zondag:
van 9.00 uur tot 12.00 uur


Tijdens schoolvakanties kunnen de tijden afwijken.

Kalender

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
AUGUSTUS 2021
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kaartverkoop

- CORONA UPDATE -

Om bij calamiteiten al onze bezoekers tijdig te kunnen informeren en om het personenverkeer in Het Spectrum zoveel mogelijk terug te dringen, is het gedurende de Corona periode niet langer mogelijk om kaartjes bij de balie te kopen. 


Kaartjes zijn daarom enkel online te koop via MG tickets.